Sunday, June 25, 2006

a dream


..i had a month ago. sometimes i dream in pictures, ale to niemożliwe narysować dobrze wiernie obraz ze snu. w każdym razie coś podobnego, tym razem, mniej więcej.

2 comments:

Aldi said...

this one is really great
ten rysunek jest bardzo bardzo ladny!!!!!!!!
x Ronnie

g said...

this is on of my favourites:) it makes me smile. so beautiful and optimistic..