Sunday, June 25, 2006

yummy pics


summer

evening

garden

a dream


..i had a month ago. sometimes i dream in pictures, ale to niemożliwe narysować dobrze wiernie obraz ze snu. w każdym razie coś podobnego, tym razem, mniej więcej.

Saturday, June 17, 2006

midnight drawings

have a bike ride in the afternoon
drink black coffee in the evening.

Monday, June 12, 2006

yesterday was dramatic

today is much more than ok